Proszę czekać...
zamknij
Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko:
 *
E-mail:
 *
Temat:
* - pola wymagane
Treść:
 *
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach określonych poniżej i w Polityce Prywatności.
* Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z Polityką Prywatności.
* Oświadczam, że ukończyłam (-em) 18 lat.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu realizacji przesłanego zgłoszenia.

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych danych osobowych jest firma Lactalis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Olkuskiej 7, 02-604 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000098562, NIP 5211002843, REGON 010741651, kapitał zakładowy 49.972.000 PLN.

Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na przesłaną przeze mnie wiadomość.

Dane te nie będą dołączone do listy marketingowej lub podobnej listy mającej na celu promocję produktów i usług administratora. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

LACTALIS POLSKA ®

Nowy adres:
Lactalis Polska Sp. z o.o.
ul. Olkuska 7
02-604 Warszawa
tel. 22 376 08 00
fax 22 376 08 02

 

Wszelkie uwagi na temat produktów prosimy kierować na adres: jakosc@lactalis.pl


Dział rekrutacji:
rekrutacja@lactalis.pl

 

Nasze fabryki:

POLSER Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 18
17-300 Siemiatycze
tel. 085 656 53 00

ZAKŁAD MLECZARSKI
WINNICA Sp. z o.o.
ul. Szkolna 13
06-120 Winnica
tel. 023 691 91 50

OBORY Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 20
26-900 Kozienice
tel. 048 614 52 92